Usnesení č. 35-114/2021 RM souhlasí s udělením výjimky ze zákazu používání zábavní pyrotechniky stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, a to za účelem ohňostroje pořádaného MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května při akci setkání dětí a rodičů u vánočního stromku dne 10.12.2021 na hřišti u budovy MŠ v čase 16 – 17 hodin. PRO 3  PROTI 1 ZDRŽEL SE 1

Hlasování: PRO 3 PROTI 1 ZDRŽEL SE 1
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06