Usnesení č. 35-119/2021 RM schvaluje převedení 200.000 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků na provoz ZŠ Komenského 420 do rozpočtu města, které budou využity na úpravy kavárny Pavilonu ZŠ. RM souhlasí, aby zbylé nevyčerpané provozní prostředky ZŠ Komenského 420 byly využity na nákup jídelních setů. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16