Usnesení č. 35-128/2022 RM souhlasí s bezplatným pronájmem předzámčí pro akci Pivní slavnosti 2022 za těchto podmínek: – Umístění znaku města jako partnera akce na všech tištěných materiálech Pivních slavností, konaných dne 24. 9. 2022. – Umístění banneru se znakem města jako partnera akce na stage po celou dobu konání Pivních slavností, konaných dne 24. 9. 2022. – Rozhovor na stage se zástupcem města jako partnerem akce v době konání Pivních slavností dne 24. 9. 2022. – Volné vstupenky v počtu 10 ks na akci Pivní slavnosti, konané dne 24. 9. 2022. – Úklid místa na vlastní náklady po ukončení Pivních slavností, konaných dne 24. 9. 2022 a uvedení do původního stavu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07