Usnesení č. 35/15/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí reakci občanů na plánovanou zástavbu v lokalitě Z62 v Rymani. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 17. Majetkové záležitosti: O majetkových záležitostech v bodech 17 a) až 17 c) se hlasovalo en bloc. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení vypsaná níže byla přijata. 17. a) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. parc. 352/2, k.ú. Stříbrná Lhota ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, nabízí městu bezúplatný převod pozemku parc. č. 352/2 o výměře 410 m2, ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha. Nebyly položeny žádné dotazy.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27