Usnesení č. 35/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56