Usnesení č. 35/19/2022 Zastupitelstvo města souhlasí se zněním a uzavřením návrhu Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě mezi smluvními stranami městem Mníšek pod Brdy a žadatelem Casa D´Angolo s.r.o. zastoupenou jednatelem Bc. Pavlem Humlem ze dne 9.8.2021 k realizaci projektu „Prodejna LIDL“ za předpokladu dodržení a respektování podmínek 1.SčV. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. m. Prodej osobního automobilu Opel Combo-C Město nabídlo možnost odkupu osobního automobilu 4 firmám – bez zájmu. Současně byl zveřejněn i inzerát a na něj se ozvala zájemkyně paní M.Ž. Rada města usn. č. 18-131/2022 prodej doporučila. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52