Usnesení č. 35-99/2021 RM schvaluje organizační změnu spočívající ve změně systemizace pracovních míst sběrného dvora města Mníšek pod Brdy s účinností od 2. 6. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25