Usnesení č. 36-117/2021 RM schvaluje odměnu ředitelce Domova pro seniory Pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, paní Tereze Středové za 2. pololetí 2021 ve výši ……………. Kč. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58