Usnesení č. 36-119/2021 RM upravuje a schvaluje úhradu nákladů obce spojených se svatebním obřadem, konaným v Barokním areálu Skalka ve výši 4.500 Kč, a to s platností od 1.1.2022. K tomuto datu pozbývá platnosti

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16