Usnesení č. 36-128/2022 RM souhlasí s nově zpracovanými “Pokyny města Mníšek pod Brdy pro přidělování a provozování prodejních míst při konání Skalecké pouti 2022” a “Organizací zabezpečení požární ochrany – pokyn pro provozovatele činností v prodejních stáncích či jiných prodejních prostorech nebo zařízeních včetně pouťových atrakcí”. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07