Usnesení č. 36-138/2022 RM schvaluje přijetí sponzorského daru pro MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května v hodnotě 2.000 Kč od společnosti Dalmica s.r.o. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06