Usnesení č. 36/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 15. Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (od 1.1.2022) Předložena nová smlouva mezi Středočeským krajem a městem Mníšek pod Brdy pro financování dopravní obslužnosti podle nových standardů. Vzhledem k tomu, že Mníšek pod Brdy přispíval v minulosti na dopravní obslužnost nepřiměřeně vysokou částkou v porovnání s jinými městy a obcemi, navrhovaná změna představuje snížení celkových nákladů města na dopravní obslužnost. Celková výše zálohy za všechny linky pro rok 2022 činí 4.097.400 Kč. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56