Usnesení č. 37-114/2021 RM souhlasí s uspořádáním slavnostního ohňostroje v rámci akce Předčasný Silvestr 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06