Usnesení č. 37-117/2021 RM schvaluje Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem zastoupeným Integrovanou dopravou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 05792291 a městem Mníšek pod Brdy, IČ: 00242748 a postupuje ji do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58