Usnesení č. 37-128/2022 RM bere na vědomí obdržení právního posouzení PS a střetu zájmů od společnosti Frank Bold a postupuje ho k vypracování stanoviska pracovní skupině. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07