Usnesení č. 37/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi městem Mníšek pod Brdy a Středočeským krajem a pověřuje radu města projednáním a podpisem případných dodatků této Smlouvy. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 18. Smlouva na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady (BOS) Město Mníšek pod Brdy založilo společně s městem Nový Knín a obcemi Čisovice, Jíloviště, Klínec, Trnová, Voznice a Zahořany Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny a skrze něj novou svozovou společnost Brdská odpadářská společnost s.r.o. (BOS), která bude od 13.12.2021 zajišťovat sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady pro členské obce. Vznikem nové svozové společnosti obce reagují na nový zákon o odpadech, který zásadně mění odpadové hospodářství a stanovuje obcím řadu nových povinností. Vlastní svozová společnost umožní plnou kontrolu nad sběrem a likvidací odpadů, a v souvislosti s tím také minimalizaci nákladů a optimalizaci služeb občanům. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. V rámci rozpravy se zastupitelé shodli na tom, že tuto smlouvu a její případné budoucí dodatky může schvalovat Rada města. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56