Usnesení č. 38-112/2021 RM souhlasí se záměrem-stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a.s. “Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 407/40 k.ú. Rymaně”, č. IP-12-6020253 v k.ú. Rymaně za podmínky uzavření SOBS VB k pozemku parc.č. 407/2 v k.ú. Rymaně ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy dotčeného touto stavbou. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 12.10.21 08:27:31