Usnesení č. 38-128/2022 RM souhlasí s alokací 20.000 Kč z transparentního účtu veřejné sbírky organizaci Člověk v tísni, o.p.s. na pomoc Ukrajině a zbylé finanční prostředky na náklady spojené s pomocí ukrajinským uprchlíkům v Mníšku pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07