Usnesení č. 38-134/2022 RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč společnosti Magdaléna, o.p.s. na provoz terénního programu Magdaléna – Mníšek pod Brdy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03