Usnesení č. 38-138/2022 RM schvaluje čerpání částky z rezervního fondu MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499 ve výši 260.000 Kč na realizaci zahradní učebny včetně vybavení na zahradě budovy Parník. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06