Usnesení č. 38/17/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Smlouvu na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady mezi městem Mníšek pod Brdy a Brdskou odpadářskou společností, s.r.o. (IČ: 11867345). Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Starostka navrhla prodloužit zasedání ZM do 23:30. Hlasovalo se o návrhu:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56