Usnesení č. 39-117/2021 RM schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Diakonií Českobratrské církve evangelické a městem Mníšek pod Brdy při akci Krabice od bot 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58