Usnesení č. 39-128/2022 RM schvaluje konání víkendových akcí Hnutí Brontosaurus u Zadního rybníka a na náměstí F. X. Svobody v termínech 1.4. – 3.4.2022 a 29.4. – 1.5.2022. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07