Usnesení č. 39-134/2022 RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, okres Praha-západ za rok 2021 a souhlasí s rozdělením kladného hospodářského výsledku ve výši 161.017,42 Kč následovně: – příděl do fondu reprodukce a investic 100.000 Kč, – příděl do fondu rezervního 61.017,42 Kč. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03