Usnesení č. 39-138/2022 RM schvaluje znění a uzavření Memoranda o spolupráci mezi Nadací Partnerství a městem Mníšek pod Brdy za účelem výsadby a péče o strom – potomka památného stromu. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06