Usnesení č. 39/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení zasedání ZM do 23:30. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PROTI PRO PROTI Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PROTI PROTI PRO PROTI PROTI Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PROTI PRO PRO 8 PROTI 7 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitelky Kotoučová a Nováková opustily zasedání ZM ve 23:03. Přítomno 13 zastupitelů. 19. DSO – svazková škola (smlouva, stanovy) Místostarostka Dalešická představila zastupitelům společný záměr Mníšku pod Brdy a dalších obcí na vybudování svazkové základní školy. Byl předložen návrh na vytvoření dobrovolného svazku obcí (smlouva a příloha č. 1 stanovy), ve kterém je Mníšek pod Brdy jedním ze zakládajících členů. Podle nedávno zpracované demografické studie chybí v mníšeckém regionu cca 400 míst v základním školství a tento deficit bude narůstat až na cca 600 v průběhu příštích let. Během posledních let se kapacita základních škol v regionu navyšovala již několikrát a všechna provizorní řešení byla vyčerpána. Vybudování svazkové školy s podporou dotace z MŠMT (85% uznatelných nákladů) je koncepční a v tuto chvíli finančně nejefektivnější řešení. MŠMT podporuje výstavbu svazkových škol s min. počtem 540 žáků. Pro financování projektu bude kromě dotace MŠMT nutné získat prostředky i z jiných dotačních titulů, příspěvků obcí a pravděpodobně i z úvěru. V regionu jsou jen dvě obce, které mají ve svém územním plánu pozemky určené pro výstavbu školy – Kytín a Mníšek. Vzhledem k lepší dopravní dostupnosti byl zvolen Mníšek. V současné době probíhají jednání s římskokatolickou církví o částečné směně a odkupu pozemků za garážemi na Starém sídlišti. Proběhla rozprava ohledně financování. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 8 PROTI 7 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56