Usnesení č. 4-100/2021 RM revokuje

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 100_7.6.2021
Zveřejněno dne: 08.06.21 12:16:44