Usnesení č. 4-103/2021 RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na byt č. 8 v domě č.p. 555, ul. Rudé Armády i ukončení smlouvy na byt č. 6 v č.p. 519 ul. Skalecká, Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11