Usnesení č. 4-104/2021 RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o pronájmu prostoru v MKS, místnost č. 4 o výměře 21,69 m2 pro výtvarnou dílnu, Atelier – Jen sen mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy a Veronikou Kouckou, Atelier – Jen sen, ………………, IČ 08574707 do 30. 6. 2022. RM pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu prostoru ze dne 31. 3. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 16.07.21 13:59:57