Usnesení č. 4-105/2021 RM souhlasí s návrhem Smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi (budoucím povinným) Vlčkovou Marií, Rážem Pavlem st., Svobodou Jaroslavem, Svobodou Martinem, Kožíškovou Miloslavou, Rážem Martinem, Rážem Pavlem ml., Rážovou Lenkou, Ing. arch. Olgou Bašeovou, doc MgA. Jakubem Korčákem a Ing. Ondřejem Korčákem a (budoucím oprávněným) Městem Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem těchto smluv. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 105 z 26.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 28.07.21 14:30:22