Usnesení č. 4-106/2021 RM doporučuje podat žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 1858/14 o výměře 77 m2, a 1858/15 o výměře 2 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, zastavěná plocha a nádvoří č.p. 500 a postupuje věc k projednání do ZM. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 11.08.21 13:06:57