Usnesení č. 4-108/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Pachtovní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy a J.P., ………………., IČ 44688245 na dobu neurčitou. RM pověřuje starostku podpisem pachtovní smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29