Usnesení č. 4-114/2021 RM schvaluje první návrh rozpočtu města na rok 2022 a střednědobého rozpočtového výhledu na období let 2023 -2024. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06