Usnesení č. 4-115/2021 RM schvaluje znění Závazné přihlášky do soutěže vyhlášené Městem Mníšek pod Brdy o uzavření nájemní smlouvy na pronájem a provoz kavárny v Pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 420 a stanovuje termín uskutečnění veřejné soutěže od 11.11.2021 do 25.11.2021. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 115 z 9.11.2021
Zveřejněno dne: 10.11.21 12:59:25