Usnesení č. 4-117/2021 RM schvaluje kupní smlouvu mezi KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., IČ: 46357033 (jako prodávajícím) a městem Mníšek pod Brdy, IČ: 00242748 (jako kupujícím) na pozemek p. č. 1965/179, o výměře 1950 m2, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje ji do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58