Usnesení č. 4-119/2021 RM souhlasí s výběrem softwaru energetického managementu a služby implementace norem a procesů dle ČSN ISO 50 001 od společnosti ENSYTRA s.r.o. a pověřuje starostku přípravou smluvní dokumentace. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16