Usnesení č. 4/12/2020 Časová dotace pro Zprávu FV a pro Zprávu KV je 10 minut pro každou. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 4) Zpráva FV Finanční výbor č. 20 konaný dne 22.9.2020 nebyl usnášení schopný, přesto byli zúčastnění členové informováni o návrhu rozpočtového opatření č. 18, které znamená významné změny na rok 2020, a o stavu a vývoji propadu příjmů v roce 2020.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35