Usnesení č. 4-120/2021 RM schvaluje výběr poskytovatele služby Seniortaxi, paní Marii Ungerovou, IČ: 498 43 320, …………………….. RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb mezi městem Mníšek pod Brdy (jako objednatelem) a Marií Ungerovou, IČ: 498 43 320 (jako poskytovatelem) na službu Seniortaxi. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 120 z 20.12.2021
Zveřejněno dne: 22.12.21 09:05:31