Usnesení č. 4-121/2022 RM schvaluje podporu akce Sportovní den mládeže s TAJV pod podmínkou souhlasu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18