Usnesení č. 4-122/2022 RM schvaluje působnost Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou pouze na tištěný Zpravodaj městečka pod Skalkou, za ostatní informační kanály odpovídá RM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 122 ze 17.1.2022
Zveřejněno dne: 24.01.22 14:20:01