Usnesení č. 4-123/2022 RM schvaluje navýšení varné kapacity školní jídelny ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 na 1050 jídel. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 123 z 24.1.2022
Zveřejněno dne: 27.01.22 10:25:07