Usnesení č. 4-124/2022 RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na byt č. 24 v čp. 555 ul. Rudé Armády, Mníšek pod Brdy z důvodu úmrtí paní B.H. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55