Usnesení č. 4-125/2022 Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Parkový chodník podél ulice V Lipkách, Mníšek pod Brdy”. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Oldřich Šašma. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 125 ze 17.2.2022
Zveřejněno dne: 21.02.22 08:39:28