Usnesení č. 4-126/2022 RM bere na vědomí připomínky pana H., konstatuje, že pozemek č. 2890/1 v minulosti příjezdu na pozemky č. 1302/4 a 1302/3 a 2890/48 nesloužil a doporučuje jednat s novým vlastníkem pozemků o zajištění přístupu na pozemky parc. č. 2890/48, 1302/3 a 1302/4, který bude ošetřen smlouvou o VB. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00