Usnesení č. 4-127/2022 RM souhlasí s výběrem zhotovitele projektové dokumentace stavby: “Rymaně, ulice Slepá – vodovod a kanalizace” Ing. Lucií Janoušovou. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a vybraným zhotovitelem. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19