Usnesení č. 4-128/2022 RM schvaluje udělení 50% slevy pro zábory veřejného prostranství společenstvím vlastníků jednotek pro opravy bytových domů. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07