Usnesení č. 4/13/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky generelu vodovodu a kanalizací. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 4) Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ Starostka přednesla zprávu o činnosti rady města a jednotlivých odborů městského úřadu, stavebního úřadu a městské policie za předcházející tři měsíce a doplnila informaci o fungování krizového štábu, který od posledního ZM zasedal celkem 2x. Nabídnuta krátká rozprava – bez dotazů. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04