Usnesení č. 4-130/2022 RM souhlasí se zajištěním školního stravování žáků ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 poskytovatelem stravovacích služeb Tady & Teď, IČ 06538126, a schvaluje smlouvu o odběru obědů mezi ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 (jako odběratelem) a Tady & Teď (jako dodavatelem). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 130 z 30.3.2022
Zveřejněno dne: 04.04.22 08:42:23