Usnesení č. 4-131/2022 RM doporučuje poskytnutí finančního daru ve výši 28.000 Kč společnosti Magdaléna, o.p.s. na náklady spojené s akcí Den otevřených dveří a postupuje žádost na jednání ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Slavíková Klímová)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36