Usnesení č. 4-132/2022 RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy a Restaurací a penzion U Kašných se sídlem Rymaně 655, IČ 05614040 zastoupená p. R. Kašnou o nájmu prostoru v době konání voleb do obecního zastupitelstva v termínu 23.-25.9. 2022. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42